Download analysepakket

Let op
Analyseschema (Microsoft Excel)
Met het analyseschema kunt u uw project analyseren.
Dat gaat als volgt: (onderstaande informatie vindt u tevens in het analyseschema zelf. Klik daarvoor op het rode driehoekje in het geopende Excelbestand.)                                              

Stap 1
U bepaalt in welke mate volgens u het kerndoel, de vakoverstijgende of de algemene vaardigheid voorkomt in het project.

Stap 2
In het veld ernaast geeft u dat aan met sterren:
Blanco = niet of nauwelijks
* = beperkt
** = regelmatig
*** = vaak

Stap 3
Datzelfde herhaalt u bij de leeractiviteiten.

Klik hier voor het downloaden van het excel-bestand.

Project beschrijving (Microsoft Word)
Met het worddocument kunt u het project beschrijven en analyseren.

Klik hier voor het downloaden van het word-bestand.

Analyse en beschrijving mailen naar
Per project wordt zowel het bovenstaande analyseschema als de bovenstaande project beschrijving ingevuld. Daarna kunnen beide documenten worden gemaild naar helpdesk ([email protected]).

Inloggen

E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbrief

E-mailadres:
"2 brengen - 298 halen" is mogelijk gemaakt door het Ministerie van OC en W
Ontwikkeld door AMW Development